ابتلا به کووید به جز درد، «ترس» دارد.

 فارغ از تحلیل علت و معلول و با انگشت اشاره، دنبال «مقصر» گشتن، یک خانواده نگران را تجسم کنیم که عزیزشان در بستر بیماری است.

 با وجود گذشت بیش از یک سال از شروع #کرونا، هر روز شاهد تولید اطلاعات نادرست جدید و دست به دست شدن آن در جامعه ایم.
اخبار و اطلاعات مرتبط با بیماری را بدون مشورت با افراد و منابع موثق، بازنشر نکنیم.

آگاه باشیم. 
️خطر را بشناسیم. 
️و در انتشار اطلاعات صحیح برای کاهش استرس و اضطراب در جامعه و اطرافیان خود بکوشیم.

سامانه مشاوره آنلاین پزشکی طبکال راهی آسان و مطمئن برای ارتباط، و درخواست مشاوره پزشکی آنلاین و ویزیت تصویری آنلاین با بیش از سیصد پزشک و درمانگر، بدون مراجعه حضوری.