شما چه چیزی می بافید؟ شال گردن و پولیور نه. صبح تا شام توی خیالتان چه چیزی می بافید؟ شبها که هی توی رختخواب غلت می زنید و خوابتان نمی برد چه چیزی می بافید؟

چقدر فاصله گرفته اید؟ آیا هنوز قیچی دم دستتان هست که رشته افکار مزاحم را پاره کنید؟ آنچه نه در عالم بیرون، بلکه دستبافت ذهن شماست. یا همه نخ های کلافتان تمام شده و برای پرت نشدن به ته دره، شروع به بافتن ریشه و عصاره جانتان کرده اید؟

.

بگذارید این طور بپرسیم شما چه وسواسی دارید؟

«وسواس» هم ریشه «وسوسه» است. مثلا وسوسه ی...

  • وسوسه آیا ظرفها را درست آب کشیدم؟
  • وسوسه آیا در ماشین را قفل کردم؟
  • وسوسه نکند فرزندم به کرونا مبتلا شود؟
  • وسوسه نکند همسرم که دیر کرده، تصادف کرده باشد؟
  • وسوسه نکند مادرم سرطان بگیرد؟

.

میزان معقولی از اضطراب و نگرانی برای عملکرد بهینه ذهن ما ضروری است. ولی اگر علیرغم رعایت جوانب و احتیاطات ضروری، وسوسه ها رهایتان نمی کند،

 خواب و خوراک و روابطتان را تحت تاثیر خود قرار داده،

 اگر ذهنتان این توانایی را از دست داده که یک جایی محکم بایستد و به این وسوسه ها بگوید «بس است»، 

همان قیچی پاره کردن رشته تکرارهای مزاحم، زمان «کمک خواستن از یک متخصص این حوزه» است.

.

شما می توانید در هر زمان و هر مکان، از تیم متخصصین روانپزشکی و روانشناسان طب‌کال درخواست مشاوره کنید. 


 

“The Last Knit”

Directed by Laura Neuvonen

Country Finland

Year of Production 2005