فاطمه نجفی دورکی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک 24 ساعت پس از ارسال سوال است

فاطمه نجفی دورکی
نام : فاطمه نجفی دورکی
عمومی مامایی - مراقبت های بارداری (غیر پزشک),
مشاوره ها:۰ مورد
استان/کشور : اصفهان
مقالات ارسالی: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره فاطمه نجفی دورکی

کارشناس مامایی


اطلاعات مطب