فاطمه نجفی دورکی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
فاطمه نجفی دورکی
کارشناس/ کارشناس ارشد مامایی

پرسش و پاسخ: ۰
استان/کشور: اصفهان
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره

کارشناس مامایی


اطلاعات مطب

اصفهان_باغبهادران_کرچگان_خ ولیعصر_روبروی داروخانه
۰۳۱۵۲۳۴۲۴۵۹

تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.