فاطمه نجفی دورکی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
فاطمه نجفی دورکی
مامایی - مراقبت های بارداری (غیر پزشک)
پرسش و پاسخ: ۰
استان/کشور: اصفهان
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره

کارشناس مامایی


اطلاعات مطب


تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.