دکتر حسین عابدی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
پرسش و پاسخ: ۱۸
استان/کشور: مازندران
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۱۰۰
درباره

بیوگرافی کاملی از ایشان در دست نیست.


اطلاعات مطب

آمل
۰۹۱۱۹۰۴۴۹۹۶

۵ سال قبل نامشخص
متشکر ۵
">