داریوش نیستانی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
داریوش نیستانی
کارشناس ارشد روانشناسی/مشاوره خانواده,psychologist

پرسش و پاسخ: ۳۴
استان/کشور: خراسان شمالی
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۱۰۰
درباره

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


اطلاعات مطب

بجنورد، تقاطع آزادی و هفده شهریور، موسسه حس خوب
۰۵۸۳۲۴۲۴۵۲۳

تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.