دکتر فاطمه حسین پور

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
دکتر فاطمه حسین پور
پزشک عمومی,General practitioner

پرسش و پاسخ: ۰
استان/کشور: فارس
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره

پزشک عمومی، شاغل در اورژانس بیمارستان، پزشک شاغل در بخش کرونا، شاغل در درمانگاه ابوتراب


اطلاعات مطب

شیراز، بلوار سیبویه، کوچه ۲۲، درمانگاه ابوتراب

تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.