مطب دکتر محمدحسین ماندگار


مطب دکتر محمدحسین ماندگار


  • شماره های تماس +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۹۳۰۰۰ - +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۹۳۰۰۱
  • فکس
  • موبایل ۰۹۱۲۱۰۲۳۳۳۶
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

روزهای زوج ۲ بعدازظهر تا ۸ شب

روزهای سه شنبه ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر