دکتر کیسان موذنیشماره نظام پزشکی ۱۳۸۵۶۱


بورد تخصصی جراحی مغز واعصاب - دیسک وستون فقرات
جراحی لیزری دیسک کمر و گردن
جراحی تنگی کانال نخاعی ( کمر و گردن )
جراحی انواع تومورهای مغزی
جراحی انواع تومورهای نخاعی
جراحی آندوسکوپیک مغز
درمان انواع سردرد
درمان انواع بیماری های اعصاب محیطیتخصص های دکتر کیسان موذنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر کیسان موذنی |