دکتر محسن جوادزادهشماره نظام پزشکی ۳۰۹۳۲


دانشيار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، بيمارستان کودکان مفيد


 دوره پزشکی عمومی، 1369-1362، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 تخصص کودکان: 1372- 1369، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 فوق تخصص اعصاب کودکان: 1381-1379، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (همراه با احراز رتبه اول کشوری در هر دو آزمون ورودی و نهایی دانشنامه فوق تخصصی اعصاب اطفال) 
 نوروفیزیولوژی بالینی کودکان، مهر 1395 الی مهر 1396، دانشگاه علوم پزشکی تهرانتخصص های دکتر محسن جوادزاده
متخصص کودکان متخصص کودکان، فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر محسن جوادزاده | بیمارستان مرکز طبی کودکان |