دکتر عباس تفاخریشماره نظام پزشکی ۱۱۵۷۲۳


Dr. Abbas Tafakhori. متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار مغزی - عصب و عضله - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساعات حضور در مطب : شنبه، دوشنبه، سه شنبه ساعت چهار و نیم تا هشت

پروفایل پزشک در طب کال درخواست مشاوره


سنوات طبابت ۱۷ سال و ۸ ماه

تخصص های دکتر عباس تفاخری
نوار مغزی، عصب و عضله متخصص مغز و اعصاب
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر عباس تفاخری | بیمارستان امام خمینی تهران |