ریزش موhair loss


ریزش بیش از حد معمول مو بصورت ملایم و یا ناگهانی


ریزش بیش از حد معمول مو بصورت ملایم و یا ناگهانی 


تخصص های مرتبط با ریزش مو

متخصص پوست، مو و زیبایی