بهترین فصل جهت اجام عمل بینی 
دکتر علی قارونی 
جراح زیبایی بینی و صورت 
متخصص گوش و حلق و بینی