کم ‌ماهیچگی یا سارکوپنیا به از دست رفتن و زوال توده ماهیچه‌های اسکلتی بدن به دلیل افزایش سن می گویند. انسان‌ها پس از حدود ۳۰ سالگی در هر ده سال بین ۳ تا ۸ درصد از توده عضلانی خود را از دست می‌دهند.
به این ترتیب ﺗﺎ سنین بالا مثلاً ۸۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ قسمت زیادی از ﻋﻀﻼﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺭﻭﺩ.
ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘِﻨﯿﺎ ﯾﮏ کلمهٔ یونانی ﺍﺳﺖ ؛
ﺳﺎﺭﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭘﻨﯿﺎ به معنی کمبود است.
ﺳﺎﺭﮐﻮ ﭘِنی بخشی ﺟﺪﺍ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ است ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ، ﻭﻟﯽ ﺭﺍه ﺣﻞ آن مشخص است:
دو نوع فعالیت بدنی برای کاهش این روند توصیه میشوند.
تمرینات استقامتی برای بهبود تعادل و اشتها و افزایش ظرفیت تنفسی و سنتز پروتئین ماهیچه (مثل دویدن و ورزش های هوازی که حد اقل به مدت بیست تا چهل دقیقه و چهار بار در هفته پیشنهاد میشوند
تمرینات قدرتی که می توانند به سرعت قدرت و کیفیت توده عضلانی را افزایش دهند. مثل انواع ورزشهای بدن سازی (استفاده از وزنه، شنا رفتن روی زمین، و...)
فوﺍﯾﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺪﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ و آقایان، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺁﻥ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺎﺩﻝ ، اﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﻭﺯﻥ ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭼﺮﺑﯽ ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﺪﻥ و افزایش توﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺮﻭ می‌باشد.

شایان ذکر است که برای جلوگیری از سارکوپنی هرچند ورزش کردن بسیار مهم است ولی ورزش تنها کفایت نمیکند و باید در کنار آن بهداشت فردی، تغذیه مناسب و خواب کافی هم داشت.
اپلیکیشن طب کال، یک پزشک در کنار شما، هر جا که باشید