دکتر عباس تفاخری در مورد درمان سردرد های میگرنی صحبت میکنند.  اپلیکیشن طب کال، یک پزشک در کنار شما، هر جا که باشید