همراهان گرامی طب‌کال؛
همچون سالهای گذشته، در روزهای پایانی فروردین ماه، تعرفه ویزیت پزشکان در سال 1400 توسط وزارت بهداشت اعلام شد. در اطلاعیه وزارت بهداشت تعرفه دو بخش دولتی و خصوصی به صورت جداگانه اعلام شده است. تعرفه های اعلام شده در بخش دولتی در تصویر قابل مشاهده است. و بدیهی است که تعرفه اعلام‌شده برای بخش خصوصی به مراتب بالاتر از تعرفه بخش دولتی و تقریبا دو برابر این مبالغ است.
بر این اساس، تعرفه پایه مشاوره‌ها در سامانه طب‌کال در سال جاری به شرح فوق اعلام‌می‌شود.
با توجه به اهمیت رضایت کاربران گرامی طب‌کال، تغییرات ایجاد شده در تعرفه‌ها، به حداقل ممکن، و با در نظر گرفتن  تعرفه مراکز دولتی صورت گرفته است.
لازم به توضیح است در صورتی که هر گونه تفاوتی در مبلغ ویزیت هر یک از مشاورین محترم نسبت به مبالغ فوق مشاهده‌می ‌کنید، بر اساس درخواست پزشک/همکار مربوطه صورت گرفته است.

از این که امسال نیز با کاهش مراجعات غیر ضروری، و سهولت در دسترسی به پزشکان مورد اعتماد شما، در کنار شما هستیم، به خود می بالیم.

با احترام
تیم اجرایی سامانه مشاوره آنلاین پزشکی طب‌کال