مقداری از استرس و اضطراب در شرایط کنونی طبیعی است و به ما در رعایت نکات پیشگیری از کرونا و حفظ رفتارهای سالم کمک می کند.

 اما اگر اضطراب شما از حد خارج شده، در این ویدیو، توسط «خانم دکتر عطیه گلبن» ، روانپزشک و روانکاو، روش‌هایی برای مقابله با آن و سازگاری بهتر پیشنهاد می شود.

فراموش نکنید که شما همچنین می‌توانید برای مشاوره مستقیم با دکتر عطیه گلبن، و یا ویزیت تصویری با ایشان، اپلیکیشن اندروید طب‌کال را از استورهای معتبر دانلود کنید، و در صورتی که از سیستمiOS استفاده می‌کنید، به وبسایت طبکال به آدرس https://tebcall.com مراجعه نمایید.