دکتر نگار معشوری

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
دکتر نگار معشوری
متخصص جراحی عمومی
پرسش و پاسخ: ۴
استان/کشور: تهران
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۱۰۰
درباره

متخصص جراحی عمومی - در حال گذراندن دوره فلوشیپ جراحی پستان


اطلاعات مطب

بیمارستان امام خمینی تهران

۹ ماه قبل امیرحامد حسینی
بسیار خوب و با حوصله پاسخگو بودند ۵