دکتر محمد حیدری

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
دکتر محمد حیدری
دستیار تخصصی بیماری های داخلی,internist

پرسش و پاسخ: ۰
استان/کشور: تهران
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره

رزیدنت ارشد بیماری های داخلی بیمارستان امام خمینی تهران.سوابق کاری:بیمارستان امام خمینی تهرانب، بیمارستان امیراعلم، بیمارستان چشم فارابی به عنوان پزشک مشاور داخلی، بیمارستان پوست رازی تهران به عنوان پزشک مشاور داخلی، دارای مقاله در ژورنال BMJ- IRCJ، نویسنده کتاب


اطلاعات مطب

تهران-بیمارستان امام خمینی

تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.