دکتر پریسا رمضانی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
پرسش و پاسخ: ۳۵
استان/کشور: زنجان
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۰
درباره

پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پزشک کلینیک آرین شفامهر سلطانیه


اطلاعات مطب

زنجان- سلطانیه، کلینیک آرین شفامهر

تاکنون نظری برای ایشان ثبت نشده است.