هاجربیمارستان


درباره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

تعداد تخت 66

بخش های بستری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هاجر(503 ارتش تهران)

ICU داخلی-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی-نورولوژی-عفونی-فوق تخصصی-داخلی ریه-فوق تخصصی-داخلی کبد و گوارش-نفرولوژی

بخش های ستاره دار

ICU داخلی-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی-نورولوژی-عفونی-فوق تخصصی-داخلی ریه-فوق تخصصی-داخلی کبد و گوارش-نفرولوژی


استان تهران -شهر تهران
نشانی اول تهران - خیابان ولیعصر -تقاطع شهید بهشتی (عباس آباد)
شماره های تماس ۰۲۱۸۸۷۱۰۲۹۴
فکس
موبایل
موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

زنان و زایمان جراحی عمومی بیماری‌های عفونی و گرمسیری بیماری‌های کلیه (نفرولوژی) بزرگسالان بیماری‌های ریه بیماری‌های گوارش و کبد