دکتر روناک موسویمطب


دکتر روناک موسوی


استان تهران -شهر تهران
نشانی اول خیابان ستارخان - خیابان باقرخان - کوچه فرزین شمالی _ جنب رستوران درخت_ پلاک۹ _ واحد ۱
شماره های تماس
فکس
موبایل
موبایل منشی ۰۹۸۲-۱۶۶۵۷۸۷۱۵

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

بیماری‌های عفونی و گرمسیری