دکتر حمیدرضا نجاریمطب


دکتر حمیدرضا نجاری


استان تهران -شهر تهران
نشانی اول قیطریه خیابان برادران سلیمانی غربی نبش کوچه مرادی ساختمان پزشکان حکیم طبقه ۲ واحد ۱۰
شماره های تماس ۰۲۱۲۲۳۹۸۲۵۰
فکس
موبایل
موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

هر روزه از ساعت 17 الی 20