امام حسین بهارستانبیمارستاناستان تهران -شهر رباط کریم
نشانی اول تهران، جاده ساوه ،شهرستان بهارستان،سبزدشت،بیمارستان امام حسین (ع)
شماره های تماس ۰۲۱۵۶۳۱۱۳۴۵
فکس ۰۲۱۵۶۳۱۱۰۶
موبایل
موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

زنان و زایمان