دکتر پرویز بیات اسدیش. ن. پ. ۱۳۳۹۱


دکتر پرویز بیات اسدی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در

دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر پرویز بیات اسدی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر پرویز بیات اسدی |