دکترمهرناز رسولی نژادشماره نظام پزشکی ۱۸۲۷۵بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر مهرناز رسولی نژاد
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
دکتر مهرناز رسولی نژاد |