دکتر مریم دادگرش. ن. پ. ۱۱۵۹۴۱


دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و دروه تخصص فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر مریم دادگر

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر مریم دادگر |