مریم دادگرشماره نظام پزشکی ۱۱۵۹۴۱


دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و دروه تخصص فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانتخصص های دکتر مریم دادگر
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
دکتر مریم دادگر |