دکتر قوام الدین اشرفی زادهش. ن. پ. ۱۱۳۶۸۰


-بورد تخصصی از دانشگاه تهران
-عفونت های کلیه و مجاری ادراری
-زخم های مزمن(زخم بستر و پای دیابتیک)
-عفونت و بیماریهای گوارشی
-عفونت و بیماریهای تنفسی شامل اسم و آلرژی و سینوزیت
-بیماریهای منتقله از راه جنسی
-ایدز و هپاتیت
-زگیل تناسلی،تبخال تناسلی
-عفونت های زنان


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر قوام الدین اشرفی زاده

متخصص بیماری های عفونی و تب دار