دکتر فاطمه طالعی خطیبیش. ن. پ. ۱۱۲۰۲۶


جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان و نازایی - مشاوره قبل از بارداری مراقبتهای حين بارداری

پروفایل پزشک در طب کال
درخواست مشاوره

بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: ۱۳ سال و ۸ ماه

تخصص های دکتر فاطمه طالعی خطیبی

متخصص زنان و زایمان

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

امام حسین بهارستان |