دکتر عباس تفاخریش. ن. پ. ۱۱۵۷۲۳


Dr. Abbas Tafakhori. متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار مغزی - عصب و عضله - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساعات حضور در مطب : شنبه، دوشنبه، سه شنبه ساعت چهار و نیم تا هشت

پروفایل پزشک در طب کال
درخواست مشاوره

بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: ۱۳ سال و ۹ ماه

تخصص های دکتر عباس تفاخری

نوار مغزی، عصب و عضله متخصص مغز و اعصاب

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر عباس تفاخری | امام خمینی تهران |