دکتر عاطفه الهوئی نظریش. ن. پ. ۱۱۹۹۲۳


جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر عاطفه الهوئی نظری

متخصص زنان و زایمان

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر عاطفه الهویی نظری | شبانه روزی ابن سینا |