دکترشروین شکوهیشماره نظام پزشکی ۵۸۰۳۸بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر شروین شکوهی
متخصص عفونی - فلوشیپ نقص ایمنی-آلرژی
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
کلینیک بیمارستان عرفان |