دکتر زهرا ابطحیانش. ن. پ. ۱۰۰۵۰۷


متخصص بیماری های عفونی ، فلوشیپ عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر زهرا ابطحیان

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

مسیح دانشوری |