حمیدرضا نجاریشماره نظام پزشکی ۵۸۵۹۱


دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث توانمندی بالای ایشان در تشخیص بالینی و درمان بیماران شده است.تخصص های دکتر حمیدرضا نجاری
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
دکتر حمیدرضا نجاری |