دکتر حمیدرضا نجاریش. ن. پ. ۵۸۵۹۱


دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث توانمندی بالای ایشان در تشخیص بالینی و درمان بیماران شده است.


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر حمیدرضا نجاری |