دکتر حسین علیزاده طوسیش. ن. پ. ۱۱۶۴۱


حسین علیزاده طوسی


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر حسین علیزاده طوسی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

شبانه روزی یادگار |