دکتر جلال مجدیانش. ن. پ. ۱۱۲۸۲۶


متخصص بیماریهای عفونی - داخلی
درمان انواع زخمهای عفونی
زخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.
عقونتهای مقاربتی
عفونتهای ریه ودستگاه تنفسی
هپاتیت های ویروسی
ایدز
عفونتهای گوارشی
بیماریهای انگلی
عفونتهای دستگاه ادراری تناسلی


بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر جلال مجدیان

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر جلال مجدیان |