⚠اصول صحیح درمان در طب سنتی ایران:

☘برای درمان بیماریها در طب سنتی ایران باید از این الگوریتم درمانی پیروی شود:
‌‌ در ابتدا سبک زندگی بیماران اصلاح شود و درصورت عدم پاسخ؛ از روشهایی مانند درمان با غذا و سپس درمان با داروهای گیاهی کمک گرفته شود... ‌
‌‌متاسفانه امروزه با تجویز بی رویه روشهای مداخله ای مانند فصد و حجامت و زالودرمانی از همان جلسات ابتدایی درمان مواجه هستیم.

اینگونه روشها در ابتدا منجر به پاسخ های بسیار عالی و گهگاه معجزه آسا در بیماران می شود ....اما متاسفانه گهگاه چندین ماه بعد با برگشت بیماری با شدت بیشتری مواجه میشویم... ‌
‌از طرف دیگر تجویز بیش از حد گیاهان دارویی در همان جلسات اول؛ جدای از عوارض احتمالی تداخل بسیاری از این گیاهان با یکدیگر؛ بار مالی فراوانی را برای بیماران به همراه خواهد داشت. ‌
‌🔆پزشکی که از این الگوی درمانی برای درمان بیماران استفاده میکند قطعا طبیب حاذقی است و جان بیماران خود رو به مخاطره نمی اندازد. ‌‌‌
‌✔طبیبان حاذق را برای درمان خود انتخاب کنید.✔‌‌‌