شانه خالی کردن. نقش قربانی گرفتن. اینکه اشتباه محرز خود را نادیده بگیریم، و به دنبال عوامل ناشناخته در توجیه شرایط بحرانی موجود باشیم. چانه زدن در مورد دست ساز بودن ویروس، نشت از فلان آزمایشگاه در چین، نقش کولر خودرو، خیانتکار بودن سازمان بهداشت جهانی و... هیچ یک کارساز نیست.

 آگاهانه و متعهدانه نقش خود را بپذیریم. 

#ماسک_بزنیم ، اصول #فاصله_گذاری_اجتماعی را رعایت کنیم،  اطلاعات و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنیم، و در مورد سوالاتمان با متخصصین امر مشورت کنیم.

اخیرا نگرانی‌هایی در رابطه با انتشار هوابرد ویروس (از طریق ائروسل) مطرح شده است. به اطلاعاتی که در ویدیو توسط دکتر فاوچی توضیح‌داده‌می شود دقت کنید، اگرچه هنوز قطعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما به دلیل احتمالاتی که مطرح شده، هنوز هم بهترین راهکار در فضاهای بسته که امکان رعایت فاصله دو متری با اطرافیان مقدور نیست، استفاده از ماسک است. آسانسور و وسایل نقلیه عمومی دو مورد از مکان‌هایی هستند، که تنها راهکار پیشگیری از انتقال ویروس استفاده از ماسک است.